REMEDII ȘI CĂI DE ATAC ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

REMEDII ȘI CĂI DE ATAC ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Scopul achizițiilor publice este reprezentat de asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziția de bunuri, servicii și lucrări, necesare domeniului public, în condiții de eficiență economică și socială.

Noua reglematare în materie, vine cu un plus în ceea ce privește criteriile de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Read More