Drept civilModel actiune recunoastere hotarare straina

Exequator recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine

Model actiune recunoastere hotarari straina:

TRIBUNALUL BACAU

 

Domnule Presedinte,

Subsemnata……., domiciliata in strada ………CNP: ……, identificata cu pasaport american tip. P, nr. ….., eliberat de autoritatile americane la data de …., cu valabilitate pana la data de …., prin reprezentant conventional Palade Bogdan

Cu domiciliul procesual ales la C.A. BOGDAN PALADE, cu sediul în …… tel 0740807892, email: contact@avocatbogdanpalade.ro, persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind avocat Bogdan Palade,

 

In temeiul art. 1095- – 1102 Cod. proc. civ., formulez prezenta:

 

CERERE DE RECUNOAȘTERE A HOTÂRÂRII STRĂINE

 

Prin care solicit Onoratei Instante sa pronunte o hotarare prin care sa fie recunoscuta pe teritoriul Romaniei Hotararea de schimbarea a numelui pronuntata de Instanta Superioara California, Districtul Solano, in dosarul nr. …., la data de….

Pentru urmatoarele motive:

 

 1. SITUATIA DE FAPT:

 

 • Subsemnata, am primit la nastere numele de ….., astfel cum rezulta din certificatul de nastere Seria N.A. nr …. eliberat la data de ….de catre Consiliul Popular al Municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej.
 • Ulterior, ca urmare a casatoriei cu …. din data de….1999, ce a fost inregistrata in SUA, Statul California, am devenit …., astfel cum rezulta din Certificatul de casatorie nr….., numar de licenta ….
 • In ceea ce priveste prenumele subsemnatei, la data casatoriei, s-a realizat o eroare astfel ca in certificatul de casatorie s-a facut mentiunea de CHRISTINA in loc de CRISTINA, aspecte ce au fost lamurite prin Declaratia de rectificare a certificatului de casatorie emis de Registrul Starii Civile din Statul California in data de ….2019.
 • Precizez ca prin aceasta declaratie s-a rectificat prenumele indicat in certificatul de casatorie si nu prenumele indicat in hotararea de schimbarea a numelui.
 • Precizez ca prin aceasta declaratie s-a rectificat prenumele indicat in certificatul de casatorie si nu prenumele indicat in hotararea de schimbarea a numelui.
 • Prin Hotararea de schimbarea a numelui pronuntata de Instanta Superioara California, Districtul Solano, in dosarul nr. …., la data de …..2004, subsemnata am devenit….
 • In prezent, subsemnata sunt stabilita in Romania, la adresa indicata mai sus iar aceasta solicitare vine in urma demersurilor facute la Serviciul de evidenta a persoanelor Onesti – Compartimentul de stare civila, solicitare respinsa intrucat aceasta schimbare de nume s-a realizat de catre Instanta Superioara California, Districtul Solano si astfel sunt nevoita a solicita instantelor romane competente recunoasterea acestei hotarari conform dispozitiilor art. 1095 Cod proc. civ.
 1. IN LEGATURA CU TEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA:
 • Conform art. 1095 Cod proc. civ. „Hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetățenilor statului unde au fost pronunțate sau dacă, fiind pronunțate într-un stat terț, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetățenie al fiecărei părți ori, în lipsă de recunoaștere, au fost pronunțate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internațional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internațional privat român și a fost respectat dreptul la apărare.”
 • Totodata, conform art. 1096 1 Cod proc. civ. Hotărârile referitoare la alte procese decât cele prevăzute la art. 1.095 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 1. a)hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată;
 2. b)instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicţii;
 3. c)există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.
 • Onorata instanta, avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile prevazute mai sus, respectiv hotararea este definitiva intrucat nu au fost facute obiectii impotriva schimbarii numelui iar prin aplicarea apostilei Conventiei de la Haga, Statul american atesta caracterul definitiv al hotararilor, exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine iar instanta care a pronuntat aceasta hotarare a fost competenta pentru solutionarea cauzei, consideram ca se impune recunoasterea pe teritoriul Romaniei a Hotararii de schimbarea a numelui pronuntata de Instanta Superioara California, Districtul Solano, in dosarul nr….., la data de ….2004.

 

*                                                           *                                                           *

In concluzie, fata de cele indicate mai sus si dat de faptul ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1096 din Codul de procedura civila (cu privire la recunoasterea hotararilor judecatoresti straine), solicit Onoratei Instante sa pronunte o hotarare prin care sa fie recunoscuta pe teritoriul Romaniei Hotararea de schimbarea a numelui pronuntata de Instanta Superioara California, Districtul Solano, in dosarul nr. …, la data de ….2004.

 

Temeiuri de drept: prezenta cerere se intemeiaza pe dispozitiile art. 1095 – 1102 Cod proc. civ.

 

Probe: Inscrisuri

 

Anexez:

 • Imputernicire avocatiala;
 • Carte de identitate provizorie;
 • Pasaport romanesc, pasaport american;
 • Certificat de nastere;
 • Hotararea de schimbarea a numelui pronuntata de Instanta Superioara California, Districtul Solano, in dosarul nr…., la data de …2004, in copie plus traducere;
 • Certificat de casatorie, in copie plus traducere;
 • Corectie prenume din certificatul de casatorie, in copie plus traducere;
 • Certificatul de deces al sotului ….;
 • Raspunsul Serviciului de evidenta a persoanelor Onesti – Compartimentul de stare civila.

 

 

 

Solicităm, de asemenea, aplicarea art. 223 Cod proc. civ., raportat la art. 411 alin 1, pct. 2, teza a doua, privind judecarea cauzei si in lipsa noastră de la dezbateri.

 

 

 

DATA…..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SEMNĂTURA

 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI BACAU

 

 

Solutia pronuntata de Tribunalul Bacau:

07.04.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: C M2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune recunoasterea pe teritoriul României a efectelor Hotărârii pronuntate la data de …..2004 de Instanta Superioară California, Districtul Solano, în dosarul nr. ….. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bacău. Pronuntată în şedinţă publică, azi, 07.04.2021

 

 

Asistenta Juridica : 0740 807 892

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  https://avocatbogdanpalade.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-bogdan-palade.png
  0740 807 892
  contact@avocatbogdanpalade.ro

  Social Media:

  CONSULTANTA JURIDICA

  Open chat
  WhatsApp