Drept civilContestatie durata proces aflat la Politie

Cum urgentez solutionarea unui dosar aflat la Politie?

Contestatie durata proces

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

Secłia Penală DOSAR NR…

ÎNCHEIERE

JUDECĂTORUL DE DREPTURI Șl LIBERTĂȚI

La data de 23.03.2021 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București contestația formulată de persoana vătămată ….privind durata procesului penal obiect al dosarului nr…. aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

În fapt, contestatoarea persoană vătămată a invocat faptul că organele de anchetă nu au desfășurat demersuri pentru finalizarea anchetei, urmărirea penală fiind tergiversată în considerarea faptului că pricina nu este una complexă.

În drept, au fost invocate dispozițiile art, 488 1 și următoarele din Codul de procedură penală.

La solicitarea judecătorului de drepturi și libertăți a fost atașat dosarul de urmărire penală nr. 5…./P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

Analizând lucrările și nłaterialul din dosarill de urmărire penală nr…..aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, judecătorul de drepturi și libertăți reține următoarele:

La data de 19.07.2019 a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sub nr….. plângerea penală formulată de persoana Vătămată ….

Prin ordonanța din data de 18.07.2019 organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul D.G.P.M.B — Secția 14 Poliție au dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 379 din Codul penal.

La data de 02.08.2019 a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectołmlui 4 București sub nr….plângerea penală formulată de persoana vătămată…

Prin ordonanța din data de 25.07.2019 organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul D.G.P.M.B — Secția 14 Poliție au dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 379 din Codul penal.

La data de 06.08.2019 a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sub nr…. plângerea penală formulată de persoana vătămată …

Prin ordonanța din data de 06.08.2019 organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul D.G.P.M.B — Secția 14 Poliție au dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 379 din Codul penal.

La data de 06.08.2019 a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sub nr…. plângerea penală formulată de persoana vătămată ….

Prin ordonanța din data de 06.08.2019 organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul D.G.P.M.B — Secția 14 Poliție au dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 379 din Codul penal.

Prin ordonanța procurorului din data de 24.09.2019, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, a fost dispusă reunirea dosarelor penale cu nr….., urmând ca cercetările să fie efectuate sub nr….

La data de 28.10.2019 a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sub nr…. plângerea penală formulată de persoana vătămată ..

La data de 09.09.2020 a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sub nr. 6436/P/2020 procesul-verbal de sesizare din oficiu al organelor de constatare.

Prin ordonanța din data de 06.09.2020 organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul D.G.P.M.B — Secția 14 Poliție au dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 379 din Codul penal

În cursul urmăririi penale, organele de urmărire penală au administrat următoarele probe • declarația persoanei vătămate (29. ()8.2()19), declarația martorului …., declarația martorului …., declarația martorului ….ridicarea unor înscrisuri deținute de instituții publice sau predate de părți,

Potrivit dispozițiilor art. 488 5 alin. 2 din Codul de procedură penală judecătorul de drepturi și libertăti, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va lua în considerare următoarele elemente: natura și obiectul cauzei, complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanti și a dificultatilor de administrare a probelor, elementele de extraneitate ale całłzei, faza procesuală în care se află cauza și durata fazelor procesuale anterioare, comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării dreptlłrilor sale procesuale și procedurale și din perspectiva îndeplinirii obliga(iilor sale în cadrul procesului, comportamentul celorlalłi participanłi în calłzčl, inclusiv al autoritčl(ilor implicate, interventia unor modificări legislative aplicabile całłzei precum și orice alle elemente de natură să influen(e:e durata procedurii.

In concret, judecătorul de drepturi și libertăți constată că durata cauzei penale supuse controlului jurisdicțional este mai mare de un an, punctul de pornire constituindu-l momentul la care organele de urmărire penală au luat la cunoștință de săvârșirea faptei penale.

Referitor la conduita organelor de urmărire penală, adoptată pe parcursul procesului penal, judecătorul are în vedere faptul că deși depășirea termenului instituit prin alt. 488 alin. 1 din Codul de procedură penală nu justifică în mod automat depășirea duratei rezonabile de soluționare a pricinii, totuși, în prezenta cauză, trebuie avut în vedere că parcursul etapei investigative a urmăririi penale este definit de efectuarea unor activități sumare de strângere a probelor, aspect ce este incompatibil principiilor generale ale procesului penal, definite, în principal, prin dispozițiile art. 8 din Codul de procedură penală.

Față de acestea, având în vedere volumul limitat al activităților procesual penale efectuate în cauză, prin prisma perioadei îndelungate trecute de la momentul sesizării organelor de urmărire penală, natura lipsită de complexitate a situației de fapt și a problemelor de drept de a căror rezolvare depinde justa soluționare a cauzei, precum și numeroasele perioade de inactivitate care nu au fost justificate în niciun fel de către organul de urmărire penală, dar și aceea că persoanei vătămate nu-i poate fi imputat un comportament procesual care să fi condus la întârzierea efectuării anchetei, în baza art. 488 alin. I din Codul de procedură penală, va admite contestația privind durata procesului formulată de persoana vătămată.

De asemenea, întrucât în cauză au fost au fost ridicate înscrisurile relevante în soluționarea cauzei, rămânând de realizat o serie de audieri ale martorilor utili soluționării cauzei în corelarea fiecăreia dintre acțiunile ilicite sesizate, judecătorul de drepturi și libertăți, în considerarea totodată a volumului însemnat de înscrisuri aflate la dosarul cauzei, ce implică un timp considerabil pentru analiză, apreciază că un termen de 7 luni de la comunicarea prezentei hotărâri este suficient pentru finalizarea fazei urmăririi penale și emiterea rechizitoriului sau, după caz, a ordonanței de clasare sau de renunțare la urmărire potrivit dispozițiilor art. 327 din Codul de procedură penală.

În consecință, va stabili un termen de 7 luni de la comunicarea prezentei hotărâri drept termen pentru finalizarea urmăririi penale.

Contestatoarea persoană vătămată nu va putea formula o nouă contestație mai devreme de împlinirea termenului de 7 luni de la comunicarea prezentei hotărâri.

În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

În baza art. 4886 alin. I din Codul de procedură penală admite contestația privind durata procesului formulată de persoana vătămată….

Stabilește un termen de 7 luni de la comunicarea prezentei hotărâri drept termen pentru finalizarea urmăririi penale, termen în care nu poate fi formulată o nouă contestație privind durata proces.

 

Asistenta Juridica : 0740 807 892

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  https://avocatbogdanpalade.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-bogdan-palade.png
  0740 807 892
  contact@avocatbogdanpalade.ro

  Social Media:

  CONSULTANTA JURIDICA

  Open chat
  WhatsApp