Drept civilPedeapsa vatamare corporala

Ce pedeapsa primeste o persoana care m-a batut?

Raspunsul il regasiti mai jos intr-o situatie de genul, anume:

Curtea de apel Bucuresti – hotarare definitiva

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea retine următoarele:

Instanța de control judiciar constată că prima instanță, în urma unei analize exhaustive a probelor administrate în cauză, a stabilit în mod corect situația de fapt, criticile aduse de apelanți hotărârii atacate fiind nefondate.

Astfel, inculpații – persoane vătămate …. (tată și fiu) și inculpații ….(frați), locuiesc în comuna ….., jud. …., ocupându-se cu agricultura. Partea civilă ….. este îngrijitor de animale, iar la data săvârșirii faptei lucra în folosul familiei ….

La data …., în jurul orelor 11.00, inculpații – persoane vătămate ….. s-au deplasat pe câmp, în extravilanul comunei, unde dețineau un teren cultivat cu lucernă, ocazie cu care au constatat că, în cultura lor se afla turma de oi și capre aparținând familiei …., animale care erau supravegheate de persoana vătămată …., acesta din urmă fugind de la fața locului în momentul în care i-a văzut pe cei doi.

Inculpații ….au pornit în urmărirea persoanei vătămate …. și, ajungându-l din urmă, l-au agresat fizic, aplicându-i lovituri cu pumnii și cu un băț în zona antebrațului și a coapsei.

Inculpatul ….., care se afla în apropiere, supraveghind animalele familiei în zona islazului comunal, văzând actele de agresiune exercitate asupra persoanei vătămate ….., l-a apelat telefonic pe fratele său, inculpatul….., căruia i-a relatat cele întâmplate, după care a plecat, pe jos, în direcția satului.

Inculpatul ….. a plecat de la domiciliul său cu căruța, deplasându-se spre locul evenimentului, pe drum întâlnindu-se cu fratele său, inculpatul …..care s-a urcat, la rândul său, în căruță. Ajungând la fața locului, în apropierea terenului familiei …, inculpatul …. a sărit din căruță și, mergând lângă persoana vătămată …., i-a aplicat acestuia lovituri cu pumnii în zona feței și a corpului.

În același timp, inculpatul …a sărit și el din căruță și, mergând lângă persoana vătămată …., i-a aplicat acestuia multiple lovituri, în zona capului și a corpului, cu ajutorul unui băț, prevăzut în partea superioară cu o bandă metalică. Din certificatul medico legal cu nr…., emis de SJML Teleorman (filele 178-179 dup), rezultă că, la data de…., s-a intervenit chirurgical de urgență și s-a practicat splenectomie, drenaj, cură chirurgicală a herniei ombilicale, motiv pentru care leziunile suferite i-au pus viața în primejdie, necesitând pentru vindecare 55-60 zile îngriji medicale (numărul de zile îngrijiri medicale fiind stabilit definitiv prin raportul de expertiză medico-legală efectuat de prima instanță).

În urma examinării medico-legale din data de …., persoana vătămată … a prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corp dur și a necesitat 2-4 zile îngrijiri medicale conform certificatului medico-legal nr. …. eliberat de ….

Potrivit certificatului medico-legal nr. ….persoana vătămată — inculpat …. în urma leziunilor traumatice care au putut fi produse la data de 2…. prin lovire cu corp dur a necesitat 57 zile îngrijiri medicale.

Cu referire la susținerile inculpaților … în apel privind faptul că declarația martorului ….ar fi nesinceră, Curtea constată că acest martor a declarat în mod constant atât în faza de urmărire penală, cât și în fața primei instanțe, audiat direct de judecător, că, în timp ce se afla în grădina sa, i-a văzut pe inculpații ….în timp ce alergau după ciobanul care lucra la familia …. precum și când aceștia l-au lovit cu pumnii și cu un băț, precizând că a văzut și momentul când inculpatul …. l-a ajutat pe cioban să fugă, luând bățul din mâna inculpatului ….

Totodată, declarațiile martorului se coroborează cu declarațiile persoanei vătămate …. și cu cele ale inculpaților …

Imprejurarea că, în fața primei instanțe, persoana vătămată …. a prezentat în mod exagerat urmările agresiunii din data de …, provenită din partea inculpaților…., afirmând că încă mai suferă de pe urma acesteia, nu duce la concluzia că acesta nu ar fi fost lovit deloc de cei doi inculpați la data anterior menționată, atâta timp cât leziunile suferite de persoana vătămată sunt confirmate și de certificatul medico-legal.

Drept urmare, Curtea constată că în mod corect prima instanță a reținut că la data de …, inculpații ….au exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate …., lovind-o cu pumnii și un băț, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 2-4 zile de îngrijiri medicale.

Fapta reținută în sarcina celor doi inculpați întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de loviri sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen.

Cu privire la susținerile din apel ale inculpatului …., Curtea constată mai întâi că față de inculpat nu poate fi reținută circumstanța atenuantă a provocării. Astfel, fără a nega că agresiunile exercitate de inculpații …. asupra lui …, angajat al familiei …., puteau crea o anumită stare de tulburare inculpaților …., aceasta nu putea avea intensitatea cerută de art. 75 alin. I lit. a C.pen. pentru a determina reținerea circumstanței atenuante a provocării.

În acest sens, Curtea reține că pentru cei doi inculpați era evident motivul pentru care …. îl loviseră pe Cernat Mihai Florin — din cauză că acesta intrase cu turma de oi și capre aparținând familiei …. în cultura de lucernă a familiei …. — și, totodată, violențele exercitate asupra persoanei vătămate …. nu avusesera o intensitate deosebită (au produs 2-4 zile îngrijiri medicale).

În aceste condiții, raportat la limitele sesizării și la disp. art. 418 C.proc.pen., situația de fapt reținută de prima instanță cu privire la această infracțiune nu mai poate fi analizată de instanța de apel.

Drept urmare, Curtea constată ca dovedit faptul că la data de …., inculpatul …. a exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate …., lovind-o cu pumnii în zona feței, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 5-7 zile de îngrijiri medicale, această faptă întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen.

În final, Curtea constată și că, în mod evident, toate persoanele implicate direct în incidentul violent din data de …. (inclusiv persoana vătămată …. care pătrunsese cu turma de oi pe terenul celor doi inculpați ….) au o anumită responsabilitate în producerea acestuia, fiecare dintre acestea contribuind la escaladarea unui conflict inițial minor și amplificând intensitatea acestuia.

Această împrejurare nu are relevanță asupra existenței și încadrării juridice a faptelor deduse judecății, însă este de natură să influențeze individualizarea sancțiunilor aplicate inculpaților și despăgubirile acordate părților civile.

Cu privire la individualizarea pedepselor aplicate inculpaților majori și a măsurii educative aplicate inculpatului minor …., Curtea apreciază că prima instanță a realizat în mod corect această operațiune.

Astfel, în sarcina inculpaților s-a reținut săvârșirea unor infracțiuni de violență nejustificate, comise pe fondul unui conflict preexistent între familiile ….., care nu pare a se fi stins nici în la momentul de față.

Faptele de lovire sau alte violențe reținute în sarcina inculpaților …..sunt de o gravitate medie mai puțin din perspectiva vătămărilor provocate persoanelor vătămate …., care nu au fost de mare gravitate, cât mai ales din perspectiva circumstanțelor concrete în care au survenit — în urma unor conflicte minore, care puteau fi rezolvate cu ușurință în modalități pașnice.

Referitor la fapta de vătămare corporală reținută în sarcina inculpatului …., aceasta are o gravitate concretă ridicată, persoanei vătămate …… fiindu-i pusă viața în pericol și pierzând un organ (splina) în urma infracțiunii comise de inculpat.

Totodată, nici unul dintre inculpați nu este cunoscut cu antecedente penale, cu toții sunt bine integrați social și dețin mijloace licite de a-și câștiga existența, iar incidentul violent în cursul căruia au fost săvârșite faptele deduse judecății au avut loc în urmă cu mai mult de 4 ani. Curtea reține și că, ulterior acestui incident, nici unul dintre inculpați nu a mai săvârșit fapte penale.

Raportat la cele arătate, instanța de apel constată că pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului …, pedepsele de 6 luni închisoare aplicate inculpaților …. și măsura educativă a stagiului de formare civică pe o perioadă de 3 luni aplicată inculpatului minor …. au fost corect individualizate sub aspectul naturii și cuantumului, neexistând motive pentru reducerea sau majorarea acestora.

Referitor la măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepselor cu închisoarea aplicate inculpaților …. Curtea constată că, raportat la circumstanțele personale ale inculpaților anterior arătate, în special lipsa antecedentelor penale și comportamentul corect avut ulterior comiterii faptelor deduse judecății, în mod corect prima instanță a apreciat că scopul pedepselor poate fi atins și fără executarea lor efectivă.

În același timp însă, observând că inculpații s-au implicat în incidentul violent din data de …. cu o mare ușurință, neîncercând în nici un moment stingerea acestuia în mod amiabil, iar conflictul dintre cele două familii nu s-a stins nici în prezent, Curtea constată că măsurile de supraveghere și obligațiile specifice instituției suspendării sub supraveghere a executării pedepsei sunt pe deplin necesare atât pentru supravegherea comportamentului viitor al inculpaților, cât și pentru prevenirea unor eventuale conflicte viitoare între aceștia.

Un rol similar îl au în acest context și pedepsele complementare aplicate acestora, îndeosebi obligația de a menține o anumită distanță unul față de celălalt.

Cu privire la latura civilă a cauzei, Curtea constată că soluția primei instanțe este doar parțial corectă. Astfel, în privința daunelor materiale, acestea au fost corect acordate, doar în măsura în care părțile civile au dovedit existența acestora. Referitor la criticile aduse de partea civilă ….. privind neacordarea de despăgubiri pentru daunele materiale (contravaloarea veniturilor pe care nu le-a realizat timp 30 de zile, cât nu a putut munci după agresiunea suferită din partea inculpaților….), Curtea constată că acestea sunt nefondate. În mod evident, leziunile suferite de acesta, constatate medical (în esență, două tumefacții, la nivelul antebrațului și a unei coapse), nu au fost de natură să îl împiedice să presteze activități lucrative o perioadă de 30 de zile.

În ce privește însă despăgubirile pentru daune morale, Curtea constată mai întâi că prima instanță nu a acordat nici o sumă de bani cu acest titlu părților civile …., apreciind că aceștia nu au dovedit existența vreunei astfel de daune.

În mod evident, această susținere a primei instanțe este eronată. Astfel, atâta timp cât s-a reținut că ambele părți civile au fost victime ale unor agresiuni fizice care constituie infracțiuni, rezultă implicit că acestea au suferit daune morale în urma acestor fapte. Nu se poate contesta că violențele la care au fost supuse în mod nejustificat ambele părți civile le-au produs atât suferințe fizice, inerente leziunilor suferite, dar și o stare de spaimă și de umilință.

Drept urmare, ambele părți civile au suferit un prejudiciu moral, pentru care este necesar să fie despăgubite. Pe cale de consecință, Curtea va admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă ….și, în consecință, va obliga în solidar pe inculpații-părți civile …. să achite părții civile suma de 2.000 lei cu titlu de despăgubiri civile (daune morale). De asemenea, va fi admisă și acțiunea civilă exercitată de inculpatul-parte civilă ….și, în consecință, va fi obligat e inculpatul ….să achite inculpatului-parte civilă …. suma de 3.500 lei cu titlu de despăgubiri civile (daune morale).

În continuare, instanța de apel constată că suma de 20.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale acordată de prima instanță părții civile ….. este insuficientă în raport de gravitatea vătămărilor suferite de aceasta. Astfel, după cum s-a arătat deja, în urma agresiunii provenite din partea inculpatului …., partea civilă ….a trebuit să fie transportat de urgență la spital, unde s-a practicat splenectomie, drenaj, cură chirurgicală a herniei ombilicale, leziunile suferite de acesta necesitând pentru vindecare 55-60 zile îngriji medicale.

Drept urmare, apreciind că partea civilă a fost supusă unor suferințe fizice și psihice de intensitate ridicată, iar suma stabilită de prima instanță cu titlu de despăgubiri pentru daune morale este insuficientă pentru repararea prejudiciului suferit de aceasta, Curtea va majora suma pe care inculpatul …. a fost obligat să o achite inculpatului-parte civilă Popescu Costel cu titlu de despăgubiri pentru daune morale de la 20.000 lei la 30.000 lei.

La stabilirea nivelului despăgubirilor pentru daune morale acordate părților civile, Curtea a avut în vedere și faptul că, astfel cum s-a menționat anterior, toate părțile civile (inclusiv numitul …) au avut o anumită contribuție la declanșarea și întreținerea incidentului violent survenit la data de ….

Față de aceste considerente, Curtea va admite apelurile declarate de partea civilă …. și de inculpații-parte civilă ….. împotriva sentinței penale nr. …. din data de ….. pronunțată de Judecătoria Z…..

În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen., va desființa în parte sentința atacată și, rejudecând:

În baza art. 25 C.proc.pen., va admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă ….. și, în consecință, va obliga în solidar pe inculpații-părți civile ,,,,,,,,, să achite părții civile suma de 2.000 lei cu titlu de despăgubiri civile (daune morale).

În baza art. 25 C.proc.pen. va admite acțiunea civilă exercitată de inculpatul-parte civilă ….. și, în consecință, va obliga pe inculpatul …. să achite inculpatului-parte civilă ….. suma de 3.500 lei cu titlu de despăgubiri civile (daune morale).

Va majora suma pe care inculpatul ….. a fost obligat să o achite inculpatului-parte civilă ….cu titlu de despăgubiri pentru daune morale de Ia

20.000 lei la 30.000 lei.

Va menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate.

În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen. va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul ….

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare aferente apelurilor declarate de partea civilă …. și de inculpații-parte civilă …. vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. va obliga pe apelantul inculpat …. la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelurile declarate de partea civilă ….și de inculpații-parte civilă …..împotriva sentinței penale nr…. din data de …. pronunțată de Judecătoria ….

În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen. desființează în parte sentința atacată și, rejudecând:

În baza art. 25 C.proc.pen. admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă …. și, în consecință, obligă în solidar pe inculpații-părți civile ….. să achite părții civile suma de 2.000 lei cu titlu de despăgubiri civile (daune morale).

În baza art. 25 C.proc.pen. admite acțiunea civilă exercitată de inculpatul-parte civilă …. și, în consecință, obligă pe inculpatul ….să achite inculpatului-parte civilă …. suma de 3.500 lei cu titlu de despăgubiri civile (daune morale).

Majorează suma pe care inculpatul ….a fost obligat să o achite inculpatului-parte civilă …. cu titlu de despăgubiri pentru daune morale de la

20.000 lei la 30.000 lei.

Menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate.

În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul ….

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare aferente apelurilor declarate de partea civilă ….și de inculpații-parte civilă ….rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă pe apelantul inculpat …. la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.

Definitivă.

Asistenta Juridica : 0740 807 892

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  https://avocatbogdanpalade.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-bogdan-palade.png
  0740 807 892
  contact@avocatbogdanpalade.ro

  Social Media:

  CONSULTANTA JURIDICA

  Open chat
  WhatsApp