avocat contestatie la executare

avocat contestatie la executare

Practica judecatoreasca executare silita anulata:

Admite contestaţia la executare înaintată de contestatoarea ……cu domiciliul în …..jud. Maramureş, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Bogdan Palade, din Bucureşti, str. Itcani, nr. 20, et. 1, ap. 4, sector 2, în contradictoriu cu Secapital S.a.R.L. societate înmatriculată în Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerţului şi al Companiilor la secţiunea B, sub nr. 108305, având sediul social ales la sediul S.C. Kruk România SRL din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices2, subsol, parter şi et. 7,8,9, sector 3 şi InvestCapital LTD cu sediul în The Hub, Triq Sant Andrija, San Gwann, SGN 1612, Malta prin mandatar Kruk România SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices 2, et. 7-9, subsol şi parter, sector 3, CUI 21114156, J40/3301/2007 şi în consecinţă: Dispune anularea tuturor formelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr…../2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Asociaţi Herlea Romulus Nicolae şi Prodea Ioan Adrian. Obligă intimata la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2.500 lei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sighetu Marmaţiei . Pronunţată în şedinţa publică azi, 26 FEBRUARIE 2019.