onorariu avocat cedo

onorariu avocat cedo

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în Cauza Ana Ionescu și alții împotriva României.

Cu unanimitate, Curtea a constatat încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adica:

  • ”Protecţia proprietăţii:

– Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

– Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.”

România trebuie să plătească reclamanților următoarele sume:
– Ana Ionescu (prin moștenitorul Adrian Iancu) – 202.500 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2700 de euro pentru cheltuieli.
– Rodica Tănase – 56.900 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Sandu Bart, Ana Bart – 8570 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Petru Nicolae Albu, Mariana Silvia Albu, Daniela Șandru, Traian Petru Mihăilă, Ileanca Viorica Oancea, Sanda Zoe Mihăilă – 43.200 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Nicolae Veniamin și Lascăr Veniamin – 569.521 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Marta Berling – 72.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 3300 de euro pentru cheltuieli.
– Ștefan Nuță – 69.300 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 299, 43 de euro pentru cheltuieli.
– Silvia Alevra, Eugenia Alevra, Ioana Alevra, Constantin Alevra, George Aurel Alevra – 252.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 1800 de euro pentru cheltuieli.
– Irinel Maria Băjenaru, Gabriela Rusu, Ioana Poenaru – 106.970 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2275 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Roxana Isabella Lya Ghiață – 121.500 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Mihai Sorin Rădulescu, Radu Florin Rădulescu – 648.773 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Eva Margareta Curticean – 156.749 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Doina Eugenia Varna – 34.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2175 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Jenica Guran, Dumitru Dan Guran, Cristian Mihail Guran, Aurelia Ionescu – 85.000 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Nicolae Simizeanu, Simona Maria Ciobanu, Nina Vivance Gabriela Simizeanu, Radu Marius Simizeanu – 78.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2150 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Șerban Vlad Bărcănescu – 45.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 1950 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Marin Moise – 80.000 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.